Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor reprezintă una dintre principalele preocupări ale Societății Comerciale ALMEK S.R.L., fiind considerat un angajament fundamental al societății pentru a prelucra datele dumneavoastră în perfectă concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR). Vă vom informa în ceea ce privește modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când intrați în contact cu noi prin intermediul site-ului, în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Pentru a vă transmite orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidențialitate. În cazul unor astfel de modificări, versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate va fi disponibilă pe pagina noastră web în secțiunea “Politica de Confidențialitate” pe care vă rugăm să o consultați periodic.

Cine suntem și cum puteți intra în legătură cu noi

Societatea Comercială ALMEK S.R.L. este personă juridică de naționalitate română, având sediul social în Județ Vâlcea, Localitate Vlădești, Strada Linia, Număr 379, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J38/520/1993, cod unic de înregistrare fiscală RO4066032.
Orice informații suplimentare cu privire la protecția datelor dumneavoastră ce considerați că vă pot fi utile, vă vor fi furnizate dacă ne veți contacta la adresa de e-mail꞉ almekcasedinlemn@gmail.com sau prin poștă/curier la adresa Strada Linia, Număr 379, Localitate Vlădești, Județ Vâlcea.

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Prin intermediul site-ului www.almek.ro, colectăm de la dumneavoastră date cu caracter personal precum: nume, prenume, localitate/județ, adresă de e-mail, număr de telefon. Datele cu caracter personal menționate (nume, prenume, localitate/județ, e-mail, telefon) ne sunt transmise prin intermediul formularului de contact disponibil in conținutul site-ului nostru, formular utilizat de către dumneavoastră în cazul în care doriți să fiți contactat cu privire la produsele și serviciile Societății Comerciale ALMEK S.R.L.

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • 1. Pentru prestarea serviciilor Societății Comerciale ALMEK S.R.L. în beneficiul dumneavoastră, acest scop incluzând, după caz, următoarele: asigurarea serviciilor de suport – oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la produsele și serviciile noastre, transmiterea ofertelor de preț solicitate de către dumneavoastră, soluționarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și serviciile Societății Comerciale ALMEK S.R.L.
 • 2. Pentru marketing
  Ne dorim să vă ținem la curent cu privire la produsele și serviciile noastre. În acest sens, vă putem trimite mesaje (e-mail, sms) de comunicare comercială conținând informații generale și tematice cu privire la produsele și serviciile noastre. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Cât timp păstrăm datele dumneavostră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cât nu veți solicita încetarea activităților ale căror scopuri au fost enumerate mai sus și implicit ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți solicita oricând ștergerea anumitor informații.

Cui furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Drepturile de care beneficiați

Regulamentul general cu privire la protecția datelor are în vedere o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu carcater personal. Puteți oricând solicita accesul la datele dvs. cu carcater personal, corectarea unor greșeli existente în conținuturile noastre și/sau puteți să nu fiți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă puteți exercita dreptul de a vă adresa autoritatății de supraveghere competente și, după caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea acestora.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

 • DREPTUL LA INFORMARE
 • DREPTUL DE ACCES LA DATE
 • DREPTUL LA RECTIFICARE
 • DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR
 • DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
 • DREPTUL LA OPOZIȚIE
 • DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE
 • DREPTUL DE A VĂ ADRESA AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SAU INSTANȚELOR COMPETENTE, în măsura în care considerați necesar.
SUS